Följande integritetspolicy beskriver hur vi, Tutto Balutto (”Tutto Balutto”, ”vi” eller ”oss”), behandlar dina personuppgifter när du använder Tuttobalutto.se (”webbplats” eller ”webbplatsen”). Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan använda dina rättigheter. Längst ner på sidan hittar du även vår cookiepolicy.

Som användare på vår webbplats kan du alltid förvänta dig att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller kring behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss här.   


1. Personuppgifter som vi samlar in

När en användare besöker vår webbplats kan vi behöva samla in personuppgifter från användaren. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna hantera webbplatsens innehåll och tillhandahålla en fungerande webbplats. Det är inte nödvändigtvis så att vi behöver samla in samtliga av uppgifterna som nämns nedan i ditt fall. Vi kan till exempel samla in följande kategorier av personuppgifter om dig:

 • Kontaktuppgifter, som till exempel e-postadress och telefonnummer.
 • Uppgifter om dig, som till exempel ditt namn.
 • Din kommunikation med oss, som till exempel den information du lämnar till oss när du kontaktar oss via kontaktformuläret eller använder funktioner på vår webbplats såsom klotterplanket eller kommentarsfunktioner.
 • Aktivitet- och enhetsinformation, som till exempel information om webbläsare, språk och operativsystem samlar vi in för att kunna erbjuda en så anpassad webbplats som möjligt för din enhet. Trots att vi oftast inte kan identifiera dig med hjälp av denna information, kan ibland individer urskiljas med denna sorts tekniska information.

2. Hur vi samlar in uppgifter om dig

Personuppgifterna vi samlar in om dig är generellt sett den information du lämnar till oss i samband med att du använder någon av funktionerna på vår webbplats.

Vi använder cookies på vår webbplats för att försöka lära känna dig som besökare. Cookies används till exempel för att se hur du använder vår webbplats. I vår cookiepolicy kan du läsa mer om hur vi använder cookies.


3. Hur uppgifterna om dig används

 • För att kommunicera med dig. De personuppgifter (kontaktuppgifter, kommentarer i klotterplank och kommentarsfält samt andra uppgifter) du lämnar till oss använder vi för att kommunicera med dig.
 • För att följa svenska lagar. Vi på Tutto Balutto är skyldiga att följa svensk lag, vilket innebär att vi kommer behandla dina personuppgifter i den utsträckning som krävs enligt svensk lag eller andra rättsliga förpliktelser.
 • För att skydda Tutto Balutto, dig och andra. Vi på Tutto Balutto kan behandla dina personuppgifter för att försvara våra, dina eller andras rättigheter eller andra legitima intressen. Detta kan vara nödvändigt till exempel för att skydda dig och andra eller göra rättsliga anspråk.
 • För att samla aggregerad statistik i utvecklingssyfte. Vi använder dina personuppgifter för att samla in statistik i aggregerad form. Det innebär att du inte kan identifieras genom uppgifterna. Vi använder aggregerad statistik och enhetsinformation som underlag för att kontinuerligt förbättra och utveckla vår webbplats. Informationsinsamlingen sker med stöd av berättigade intressen, som till exempel Tutto Baluttos intresse av att förbättra och utveckla webbplatsen.
 • Med ditt tillstånd. Vi kan även använda dina personuppgifter för andra syften än de som uppges ovan, om du tillåter oss eller ber oss att göra det.

4. Hur uppgifterna delas med andra

 • Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos Tutto Balutto, men enbart med personer som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, som till exempel att kommunicera med dig som lämnat ett meddelande via kontaktformuläret.
 • Användare på webbplatsen. Dina personuppgifter kommer att vara synliga för användare som besöker webbplatsen, som till exempel de personuppgifter du lämnat i klotterplanket eller kommentarsfält såsom ditt namn och andra uppgifter eller information du väljer att uppge.
 • Myndigheter och i rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter, som till exempel om det krävs till följd av lag eller i samband med rättslig process.
 • Övriga parter. Vi kan även dela dina personuppgifter med andra parter, om du tillåter oss eller ber oss att göra det.

5. Hur dina uppgifter behandlas utanför EU/EES

Vi på Tutto Balutto strävar alltid efter att hantera dina personuppgifter inom EU/EES, men ibland kan dina uppgifter behöva överföras till företag utanför EU/EES när vi använder en leverantör med server eller säte utanför EU/EES.

Du bör vara medveten om att andra regler kan gälla angående behandlingen av dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan medföra ett sämre skydd. Dock väljer vi alltid våra leverantörer med omsorg och vidtar de åtgärder som krävs för att alltid säkerställa att dina personuppgifter skyddas på en adekvat nivå i enlighet med GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen). Detta innebär att vi ingår i EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller säkerställer att leverantörerna är verksamma i ett land som har adekvat skyddsnivå av EU-kommissionen, eller att företaget är anslutet till Privacy Shield om det är verksamt i USA.


6. Hur länge vi sparar dina uppgifter

 • Kontaktuppgifter, synpunkter och andra uppgifter du använder i din kommunikation med oss kommer vi att spara så länge vi behöver för att hantera ditt ärende eller så länge kommunikationen pågår.

Personuppgifter som vi behandlar med ditt tillåtande som laglig grund, raderas om du återkallar ditt samtycke. Notera dock att detta inte påverkar vår rätt att behandla dina uppgifter innan eventuell återkallelse.


7. Dina rättigheter

 • Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt, har du rätt till att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan läsa mer om detta på Imy.se.
 • Om du vill att Tutto Balutto ska radera eller begränsa dina personuppgifter, kan det påverka eller hindra dina möjligheter att använda funktionerna på vår webbplats. Du bör vara medveten om att det kan finnas lagar som begränsar eller utökar dina rättigheter, till exempel kan rättsliga skyldigheter hindra eller tillåta oss att inte radera, lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter.

8. Uppdateringar i vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy kan ibland behöva uppdateras eller ändras. Du kommer alltid ha tillgång till den senaste versionen av policyn på vår webbplats. Om vi gör en större betydande uppdatering kommer du att informeras om detta på webbplatsen eller på annat lämpligt sätt, så att du får möjlighet att ta ställning till ändringen innan den verkställs. Du uppmuntras även att läsa denna policy med jämna mellanrum.


Cookiepolicy

På Tuttobalutto.se använder vi cookies för att kunna anpassa vår webbplats så bra som möjligt för användaren, baserat på hur du som användare beter dig när du besöker vår webbplats.

Om cookies

Cookie är en textfil som lagras i din webbläsare. Vi behöver cookies för att vår webbplats ska fungera och genom cookies blir det dessutom enklare för dig att använda internet, då du inte behöver börja om på nytt varje gång du besöker en webbplats. Med hjälp av cookies kan alltså en webbplats komma ihåg dig och din aktivitet.

Vilken information samlar vi in genom cookies?

 • När och hur länge du besökte vår webbplats.
 • Vilka specifika och hur många sidor/artiklar du besökte.
 • Om du har besökt vår webbplats tidigare.
 • Ditt IP-nummer.

Dina rättigheter

Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa insamlingen av cookies. Redan sparade cookies kan du radera när som helst.